Begeleiding bij leerproblemen

Wanneer uw kind problemen ervaart met lezen, spellen, begrijpend lezen of rekenen kan er begeleiding worden gegeven om uw kind effectieve leerstrategieën aan te leren (taakaanpak en werkhouding). De begeleiding is op maat en afhankelijk van de hulpvraag. Aan het begin van het begeleidingstraject worden met u de behandeldoelen besproken. 

Praktijk Mees geeft begeleiding bij:

• Dyslexie
• Dyscalculie
• Begrijpend lezen
• Lezen
• Spelling
• Rekenen
• Studievaardigheden