Intelligentie onderzoek

Wat is een intelligentie onderzoek?

Tijdens een intelligentie onderzoek kan gekeken worden naar de leermogelijkheden van uw kind. Er kan antwoord gegeven worden op de vragen:

• Heeft mijn kind te weinig uitdaging? Of wordt mijn kind overvraagd?
• Waarom is mijn kind vaak gefrustreerd tijdens het leren?
• Wat is de intelligentie van mijn kind?
• Waarom gaat het leren moeizaam?
• Welke begeleiding heeft mijn kind nodig zowel op school als thuis?
• Wat is een passende (vervolg) opleiding voor mijn kind?

Er kan een inschatting gemaakt worden van de intelligentie en antwoord gegeven worden op de vraag: ‘waar liggen de sterke en de minder sterke kanten van mijn kind’.

Deze antwoorden kunnen veel inzichten geven aan u als ouder, uw kind zelf maar ook aan de leerkracht. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat uw kind moeite heeft met talige informatie kan de leerkracht hierbij hulp bieden.