Privacybeleid

Praktijk Mees verwerkt persoonsgegevens op de manier die is weergegeven in deze Privacy Statement.

Contactgegevens
Praktijk Mees
Slenerend 1
7844 MA Veenoord
06-51755034 
www.meesemmen.nl

Welke persoonsgegevens verwerk ik?
Praktijk Mees verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vindt u welke persoonsgegevens we verwerken:

• voor- en achternaam
• adres
• (mobiel) telefoonnummer
• e-mailadres
• geboortedatum
• BSN-nummer

Doel en grondslag van de verwerking
Praktijk Mees verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• voorbereiden van de uit te voeren diensten
• bellen of e-mailen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
• afhandelen van betalingen
• informeren over wijzingen in onze diensten

Bewaartermijn
Praktijk Mees bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan vijftien jaar volgens de wettelijke bewaartermijn. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Praktijk Mees verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk Mees heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Bent u ervan overtuigd dat we zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u of uw kind, neem dan contact met me op. Dan verwijder ik deze informatie.

Beveiligen
Praktijk Mees neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Praktijk Mees maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Praktijk Mees verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met S. Scholten-Meijer.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van eigen gegevens
Praktijk Mees biedt u, wanneer u daarom schriftelijk verzoekt,  binnen vier weken inzage in uw dossier. Een verzoek om correctie wordt, na schriftelijk verzoek in behandeling genomen, waarna u binnen vier weken antwoord ontvangt. Indien u wenst dat het dossier volledig wordt verwijderd, kunt u dit ook schriftelijk kenbaar maken.
Recht op intrekking van verleende toestemming. Indien u wenst uw verleende toestemming in te trekken verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken.

Klacht gebruik persoonsgegevens
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.