Snel leren = leuk leren

Op veel middelbare scholen krijgen leerlingen wel te horen wat ze moeten leren, maar niet hoe ze het beste kunnen leren. Wanneer ze na de middelbare school gaan studeren, wordt er nog meer zelfstandigheid verwacht wat betreft het plannen en bestuderen van lesstof. De cursus ‘Snel leren = leuk leren’ zorgt ervoor dat leerlingen en studenten meer grip op hun huiswerk of studie krijgen door dit beter te leren plannen en te organiseren. Ze krijgen inzicht in hun manier van leren en leren technieken om efficiënter te leren. Ze leren tijdens de cursus 2-3 keer sneller lezen, samenvatten met behulp van mindmaps en beter onthouden dankzij geheugentechnieken.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus:

• de huidige manier van leren
• het ideale leerblok, de ideale leeromgeving en leertijd doelen stellen
• zelfvertrouwen en motivatie
• huis- en leerwerk plannen en organiseren
• snellezen
• mindmappen (voor het maken van aantekeningen, samenvattingen en voorbereiding van prestentaties of werkstukken)
• zo efficiënt mogelijk leren
• leerstijlen en geheugentechnieken

Een groot voordeel van de cursus is dat de leerlingen/studenten alles wat ze tijdens de cursus leren direct kunnen toepassen op hun schoolwerk of studie, zodat het oefenen geen extra tijd hoeft te kosten. Uiteindelijk gaat het zelfs tijdwinst opleveren!

Duur van de cursus
De cursus bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur.

Kosten
De kosten bedragen €250,- voor de cursus (inclusief materiaal) en €29,95 voor het cursusboek. Indien u het cursusboek al in uw bezit hebt, hoeft u enkel de kosten voor de cursus te betalen. Indien er meerdere kinderen uit één gezin worden aangemeld voor de cursus, dan gelden de volgende tarieven: 1e kind € 250,- |2e kind € 150,- | 3e kind € 100,- (exclusief het cursusboek).

Na de cursus kunnen leerlingen/studenten tot zes weken na de laatste bijeenkomst voor vragen en ondersteuning terecht bij Praktijk Mees in de vorm van emailcoaching. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Indien er behoefte is aan extra uitleg en oefening, dan kan individuele coaching aangevraagd worden. De kosten hiervoor bedragen €60,- per sessie (60 minuten). Ouders kunnen deze coachingssessies bijwonen.

Voor ouders is het ook mogelijk zelf een workshop snellezen en mindmappen van 3 uur te volgen. Hiervoor geldt een actietarief van €100,- (in plaats van €125,-) wanneer je kind de cursus volgt of heeft gevolgd

Na de cursus:

• weten leerlingen/studenten hoe ze met elk soort huiswerk/studiestof om kunnen gaan, van woordjes leren tot een werkstuk/scriptie maken, van sommen maken tot een proefwerk/tentamen leren kunnen leerlingen/studenten veel zelfstandiger met hun huiswerk en leerstof aan de slag
• zijn ze minder tijd kwijt aan hun huiswerk of studie, zodat er meer tijd overblijft voor leukere dingen.
• kunnen ze boeken in (minder dan) de helft van de tijd lezen
• halen veel leerlingen/studenten betere school-/studieresultaten

Voor wie?
De cursus “Snel leren = leuk leren” is bedoeld voor leerlingen vanaf de brugklas (vmbo t/m vwo), voor studenten en voor studerende volwassenen. Ook in geval van dyslexie, ADHD en/of hoogbegaafdheid is de cursus zeer geschikt.

Praktische informatie
De cursus wordt gegeven in een groep van 2-4 leerlingen/studenten.
Het is mogelijk de cursus individueel te volgen. In dat geval geldt het uurtarief van €60,-.

De cursus vindt plaats bij praktijk Mees. Voor de start van de cursus vindt er een intake (via de mail/telefoon) met de ouders plaats.

Deelnemers krijgen na elke bijeenkomst huiswerk mee. Dit huiswerk bestaat uit het oefenen van vaardigheden die in de les aan bod zijn geweest. De tijdsinvestering bedraagt ongeveer 15 minuten per dag.

Het traject bevat een terugkoppeling vanuit de trainer halverwege en aan het eind van de cursus. Na de cursus worden ouders en leerlingen gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Na afloop van de cursus ontvangt de leerling een deelnamecertificaat.