Onderzoek naar sociaal emotioneel functioneren

Iedere ouder wil dat zijn of haar kind lekker in zijn vel zit, vriendjes heeft en zich zonder zorgen kan ontwikkelen.
Toch lukt dat niet altijd. 

 Het kan zijn dat uw kind:
• Moeite heeft met het maken van vriendjes
• Moeite heeft met het uiten van zijn of haar gevoelens zoals angst, boosheid of verdriet.
• Moeite heeft met het maken van fouten en niet wil falen.
• Nare dromen heeft.
• Angst heeft om naar school te gaan.

Uw kind zit niet lekker in zijn vel. Om hem of haar te kunnen helpen is het zinvol om een onderzoek naar het sociaal emotionele functioneren af te nemen door middel van vragenlijsten, gesprekjes en observaties.