Tarieven

Vergoeding vanuit de gemeente

Per 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het regelen en financieren van jeugdhulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun gezin. Elke gemeente bepaalt zelf hoe ze dit regelen en welke afspraken ze maken met zorgverleners.

Vergoeding kind, jongere en hun gezin via Jeugdwet
Door de samenwerking met praktijk Bloomm & Co is er in de meeste* gevallen vergoeding mogelijk vanuit de jeugdwet. Bloomm & Co (onder de naam van Gezinspraktijk Bloomm) heeft een contract met de volgende gemeentes uit Drenthe-Zuid:  (Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen en Hoogeveen),

Om recht te hebben op vergoede zorg kan je gebruik maken van een verwijsbrief van je huisarts, kinderarts, jeugdarts, GGD arts, gezinsvoogd, rechtbank of beschikking gebiedsteam. Je kan je hierna zelf aanmelden via deze site. Wij sturen de rekening rechtstreeks naar de gemeente als zij een contract met ons hebben gesloten.
*tijdens het intake gesprek zal er bekeken worden of uw aanmelding in aanmerking komt voor vergoede zorg via de gemeente.

Particuliere trajecten
Wanneer een traject niet binnen de vergoeding van de jeugdwet valt, wordt het traject particulier.

Intake – € 70,-
Gesprek met ouder(s)
kennismaking, werkwijze van Mees, opstellen van de hulpvraag en gesprek over de hulpvraag aan de hand van het ingevulde intake formulier.

Orthopedagogische begeleiding – € 70,-
45 minuten individuele begeleiding
Gesprekken met uw kind, werken aan de opgestelde doelen.

Onderzoeken – € 70,-
60 minuten onderzoek
Startonderzoek om een goed beeld van de beginsituatie van uw kind
te krijgen op gebied van leren, sociaal emotioneel functioneren
en taakaanpak. Evaluatieonderzoeken om te volgen hoe uw kind zich ontwikkelt.

Intelligentie onderzoek – € 595,-

Cursussen
Cursus “Op weg naar Snel leren = leuk leren” € 95,-
(inclusief materiaal)
Cursus “Snel leren = leuk leren” € 279,95
(inclusief cursus boek en materiaal)
Ouder cursus “Snel leren = leuk leren € 125,-
(wanneer uw kind de cursus volgt of gevolgd heeft) € 100,- (per 15 min.)

Bent u verhinderd graag 24 uur voor de afspraak afzeggen, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.