Verwijzingen

Verwijzing naar Praktijk Mees en Gezinspraktijk Bloomm

Huisartsen, bedrijfsartsen, jeugdartsen, psychiaters, medisch specialisten en het CJG/ De Toegang kunnen aanmelden voor Jeugdzorg. Vanwege de Jeugdwet geldt het woonplaatsbeginsel: de zorg dient te worden vergoed door de gemeente waar het kind of de jongere staat ingeschreven.

Voor het kind en of jeugdige is een verwijsbrief noodzakelijk om voor een vergoeding van de gemeente in aanmerking te komen. De verwijsbrief dient dan ook in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:

  • De naam van onze praktijk (Gezinspraktijk Bloomm)
  • De datum van de verwijzing
  • De beschrijving van de (vermoede) psychische stoornis en /of hulpvraag
  • AGB code van de arts, tevens naam en woonplaats en handtekening en/of praktijkstempel
  • Naam, adres, geboortedatum en BSN van kind/ jeugdige en of ouders in geval van relatietherapie/ systeemtherapie.

De verwijsbrief mag worden meegegeven aan de patiënt, mailen of sturen naar onze praktijk. In het laatste geval zullen wij contact opnemen met de betreffende patiënt voor het maken van een eerste afspraak.

We zien graag de verwijzing tegemoet.

Vriendelijke groet,

Sandra Scholten – Meijer & Linda van der Werf